Zapožičanie výzdoby

Dekoračná výzdoba sa zapožičiava za týchto podmienok:

  • Preberajúci pred zapožičaním zaplatí zálohu v celej hodnote požičiavanej výzdoby.
  • Za prvé tri dni je cena za zapožičanie 30% z ceny požičanej výzdoby.
  • Za každý ďalší deň zapožičania sa cena zvyšuje o 5% z ceny požičiavanej výzdoby.
  • Ak zapožičiavaná výzdoba bude pri vrátení poškodená, alebo nebude vrátená, preberajúci zaplatí za výzdobu jej celú hodnotu.
  • Preberajúcemu bude po vrátení výzdoby vrátená zálohová platba znížená o sumu za požičanie výzdoby.
  • Preberajúci vráti požičanú výzdobu v dohodnutom termíne.