Smútok

Na požiadavku zákazníka vytvoríme na smutné udalosti kytice, vence a ikebany so stuhami z umelých alebo z živých kvetín.